Dokumenti

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Attīstības plāns

Attīstības plāns nav turpināts sakarā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu 29.06.2017. /pro.Nr. 9,p.42/ reorganizēt Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādes - VPKĢ, KPS, KAS, tās apvienojot vienā izglītības iestādē – V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, juridiskā adrese Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, faktiskās adreses/ izglītības programmu realizēšanas vietas: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, Ventspils iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads.

Mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšanas, lietošanas un nodošanas noteikumi

Skolas pašvērtējuma ziņojums