Dokumenti

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Attīstības plāns

Attīstības plāns nav turpināts sakarā ar Kuldīgas novada Domes lēmumu 29.06.2017. /pro.Nr. 9,p.42/ reorganizēt Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādes - VPKĢ, KPS, KAS, tās apvienojot vienā izglītības iestādē – V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā, juridiskā adrese Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, faktiskās adreses/ izglītības programmu realizēšanas vietas: Piltenes iela 25, Kuldīga, Kuldīgas novads, Ventspils iela 16, Kuldīga, Kuldīgas novads, Deksne, Padures pagasts, Kuldīgas novads.

 

Mācību grāmatu un darba burtnīcu izsniegšanas, lietošanas un nodošanas noteikumi

 

Skolas pašvērtējuma ziņojums

 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība