Ēdināšana

   Visiem skolēniem tiek nodrošinātas brīvpusdienas. 

    Skola piedāvā:  brokastis, pusdienas, launagu.

 

   

NEDĒĻAS ĒDIENKARTE

PUSDIENAS  

BROKASTIS UN LAUNAGS

 

SAMAKSA PAR ĒDINĀŠANU

Par ēdināšanu var maksāt elektroniski, ar norādi: bērna vārds un uzvārds, klase, mēnesis, brokastis/pusdienas/launags (piemērs: Rebeka Bērziņa, 3a, oktobris, launags).

Rekvizīti:

Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

Reģ.nr.: 90000035637

Banka: AS "SEB banka"

Bankas kods: UNLALV2X

Konta nr.: LV62UNLA0011014130663

Lūdzu katru mēnesi pirms maksāšanas saskaņot summu ar lietvedi, zvanot pa tālruni: 6335011629604186no plkst. 8.00 līdz 15.00!

Lūdzu informēt skolas medmāsu un klases audzinātāju par bērna diētu, pārtikas nepanesamību, alerģiju, vai citām specifiskām ēdināšanas vajadzībām!

 

  PAPILDUS BEZMAKSAS PUSDIENĀM:

 Skola piedalās programmās SKOLAS PIENS un SKOLAS AUGLIS.

 2 reizes nedēļā skolēni tiek iepriecināti ar svaigiem augļiem vai dārzeņiem un pienu.