Esi aktīvs! Lasi un balso par savu iemīļotāko Bērnu, jauniešu un vecāku 2017 žūrijas saraksta grāmatu!

14.08.2018

Jau vairākus gadus mūsu skola piedalās Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".
Par tā dalībnieku no Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas var kļūt ikviens skolēns un viņa vecāki. Līdz 2018. gada janvāra vidum skolēnam, kas ir pieteicies Bērnu un jauniešu žūrijā, ir jāizlasa 6 grāmatas - 3 grāmatas savā vecuma grupā, bet atlikušās 3 grāmatas var izvēlēties no blakus grupām
http://www.lasamkoks.l/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2203-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-2017). Bērni un vecāki izlasa grāmatas un novērtē tās anketā, kas tiek aizpildīta elektroniski pie skolas bibliotekāres Daigas Šmēdiņas vai skolotājas Saivas Peskopas. Grāmatas ir iegādātas un pieejamas skolas bibliotēkā. Šogad visi "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" dalībnieki saņem skaistu balviņu - rokassprādzi ar uzrakstu ,,Es Sirdsgrāmatu" un piedalās loterijā ,,Lasi un kuģo ar Tallink"(http://www.lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/2348-lasi-un-kugo-ar-tallink). Īpaši aicinām vīriešus - tēvus, lielos brāļus (vecumā no 19 gadiem), vectēvus un krusttēvus piedalīties akcijas ,,Vīrieši! Tēvi! Lasītāji! 2017" balvu izlozē (http://www.lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/viriesi__tevi__lasitaji_/2331-akcija-viriesi-tevi-lasitaji-2017). Aktīvākās žūrijas dalībnieces - Kristiāna Elizabete Helviga, Samanta Freija, Nikola Viljante Nagle, Annija Roze, Monta Uzare, Brenda Bilāne, jau grāmatas izlasījušas un nobalsojušas par sev tīkamākām. Daudziem bērniem, lai vērtētu, vēl jāizlasa viena, divas grāmatiņas. Lasiet un balsojiet par savu iemīļotāko Bērnu, jauniešu un vecāku 2017 žūrijas saraksta grāmatu!