Par Padures skolu

Direktore Lorita Dermane, tālrunis: 29579026

Direktores vietniece Padures filiālē Vigra Leismane, tālrunis: 29342119

Adrese: Pagastmāja, Deksne, Padures pag. , Kuldīgas nov. , LV-3321