Pētījums! Mūsu skolas skolēnu lasītprasme virs Latvijas vidējā!

14.08.2018

Šā gada 5. decembrī plkst. 11.00 Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā, notika Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 rezultātu paziņošana un konference. Pirms gada skolēni no visas Latvijas, arī no mūsu skolas, 4.b klases skolēni (šogad 6.b kl.), bērnu vecāki, skolotāji, skolas direktore piedalījās starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā 4. klasēm. Pētnieki ir apkopojuši rezultātus un konferences laikā skolotāja Ilona Incenberga (bijušās 4.b klases skolotāja) arī kā dalībnieks un Ineta Kronberga kā pētījuma vadītāja skolā, uzzināja mūsu bērnu lasītprasmes sasniegumus starptautiskā salīdzinājumā. Pētījuma rezultātus starptautiskā salīdzinājumā prezentēja LU vadošā pētniece Antra Ozola. IEA PIRLS ir vērienīgs starptautisks lasītprasmes novērtēšanas pētījums 4. klašu skolēniem. 2016. gada pētījumā piedalījās 4157 skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolu direktori no 150 skolām. Pētījuma mērķis - palīdzēt pilnveidot lasīšanas mācīšanos un mācīšanu, kā arī Latvijas izglītības sistēmu kopumā. Lasītprasmes pārbaudes tests veidots, ņemot vērā divus atšķirīgus lasīšanas mērķus: • jaunas informācijas iegūšana, • literārās pieredzes papildināšana. Esam gandarīti, ka 150 Latvijas skolu starpā esam iekļuvuši 16.-18.vietā ar 587 punktiem. Mūsu bērnu lasītprasme ir bijusi krietni virs Latvijas vidējā rezultāta – 558 punktiem. Taču vēl lielāks prieks, ka esam ierindojušies arī virs vislabāko rezultātu sasniegušās valsts Krievijas, ar vidējo rādījumu – 581 punktu. Starptautiskajā pētījumā piedalījās 50 valstis. Latvija ieņēma 11. vietu, kas kopumā nozīmē, ka skolēnu lasītprasme 4.klasēs ir paaugstinājusies salīdzinot ar 2006. gadu. Faktiski šobrīd Latvijas teritorijā skolēnu sasniegumu aspektā vērojama lielāka vienlīdzība starp Rīgu, lielajām pilsētām, mazajām pilsētām, laukiem, un tā ir laba tendence.