Projekti

 2017./2018.mācību gadā SKOLĀ TIEK REALIZĒTI ŠĀDI PROJEKTI

1.  "Sporto visa klase" (Latvijas Olimpiskā komiteja), piedalās 3.b, 4.a, 5b klase.

2.  Starptautiskais projekts "Lielās augu medības" (Ekoskolu programma: http://www.videsfonds.lv/lv/liel-s-augu-med-bas).

3.  1.-3.klašu novada projekts "Veselīgs dzīvesveids". 

4.  "Skolas piens" un "Skolas auglis" (Eiropas Komisijas finansētā programma "Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem": http://piensaugliskolai.lv/lv).

5.  "Ekoskolu programma" (Vides izglītības fonds).


2016./2017.mācību gadā realizētie projekti

Sakties: 4.A klase LOK porjektā "Sporto visa klase": https://www.youtube.com/watch?v=LN4SwQ9_dAA

1Starptautisks bioloģiskās daudzveidibas projekts ''Lielās augu medības'' Ekoskolām sadarbībā ar Toyota. 5-6 gad. - 2, 3.klasei.

2. Uz rīcību orientēts starptautisks projekts Ekoskolām ''Ēdam atbildīgi!''.

3. Sporto visa klase 2016.

4. eTwinning projekts sadarbībā ar Balvu pamatskolu "Valodu dažādība dziesmā", kurš veltīts Eiropas valodu dienai 26. septembrī No 2.09. - 30.10.2016. 

5. Arī šogad skola realizē programmu  “Skolas auglis”  un  “Skolas piens”. Info: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/tirgus-pasakumi/skolas-piens-sko...


2015./2016.mācību gadā realizētie projekti

  SPORTO VISA KLASE 2015

Sporto_visa_klase

Projekts “Sporto visa klase” īsteno Latvijas Olimpiskās komitejas misiju – Olimpiskās kustības ideālu un Latvijas sportistu augsto sasniegumu vērtību nostiprināšanu sabiedrībā, ieinteresējot bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, uzlabojot skolēnu veselību un viņu dzīves kvalitāti. 

Projekta mērķis ir pakāpeniski palielināt projektā iesaistīto izglītības iestāžu, klašu un audzēkņu skaitu. Pilnveidot projekta metodisko programmu. Uzlabot iesaistīto skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību, stāju vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportu.

 

Lai apskatītu Skrundas televīzijas veidoto sižetu par mūsu dalību projektā spiediet šeit

Lai apskatītu Dzintras Freimanes veidoto atklāšanas pasākuma videomonāžu spiediet šeit

Mācamies peldēt: Dzintras Freimanes veidota videomonāža. Spied šeit: https://www.youtube.com/watch?v=rC3P6ZcQiK0&feature=youtu.be

PROVIDUS PROJEKTS "Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnas prevencijas modeļi"

2015./16. m.g tieka turpināta dalība Providus projektā, Projekts tieka īstenots jau 3.gadu, mūsu skolā atbildīgas par šo projektu bija skolotājas Sandra Blumberga un Sangrita Upeniece.

Antisociāla uzvedība ir sekas bērna vajadzību ignorēšanai agrā bērnībā. Projekta mērķis ir attīstīt inovatīvas sociālā darba metodes Latvijas novados, lai mazinātu riska situācijas, kas izraisa bērnu antisociālu uzvedību. Mērķa grupā ir 48 sociālās atstumtības riskam pakļautie bērni (48 ģimenes). Projekts tiks īstenots Kuldīgā, Saldū un Cēsīs, bet ārvalstu pieredze tiks gūta Bulgārijā un citās Eiropas Savienības valstīs.

Projekta rezultātā tika veicināta pārmaiņu filozofija darbā ar bērniem un ģimenēm, veidota bērniem draudzīga un iekļaujoša sabiedrība un izstrādāti multidisciplinārs sadarbības modelis, metodika bērnu sociālās uzvedības risku agrīnai noteikšanai, neveiksmju novēršanas instruments darba kvalitātes uzlabošanai, monitoringa ziņojums.

Vairāk informācijas iespējams iegūt tiešsaistes adresē http://providus.lv/