Skolas ARODORGANIZĀCIJA saņem APBALVOJUMU par aktīvāko darbību!

14.08.2018

Pirms 18. novembra svētkiem Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) apbalvoja un pasniedza atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu arodbiedrību un sociālā dialoga attīstībā 3 Latvijas skolu arodorganizācijām. Par ieguldījumu šajā jomā Atzinību saņēma Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas arodbiedrības priekšsēdētāja Valija Nāburga. Paldies skolotājai V.Nāburgai par aktīvu darbošanos! Paldies skolas direktorei Loritai Dermanei par sadarbību ar arodbiedrību, par ieintersētu attieksmi un atbalstu savu darbinieku labklājībā!